Σύντομα Κοντά σας !!!
Στοιχεία Επικοινωνίας: Γιαννιτσών 86 - Χαλκίδος 2 | 546 27 Θεσσαλονίκη - ΤΗΛ. 2310 547 359 - 60 | FAX: 2310 551 898
email:info@kirkou.gr